روستاهای شهرستان بناب صاحب کتابخانه می‌شوند

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان بناب گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، افزایش کتابخانه‌های سیار و همچنین ایجاد کتابخانه‌های جدید در روستاهای شهرستان جزو برنامه‌های آتی کتابخانه‌های عمومی بناب است.

به گزارش بناب نیوز، علی قانع در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بناب با ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه‌های عمومی بناب طی دو ماه گذشته اظهار داشت: طی این مدت اعضای فعال کتابخانه‌های بناب را 3 هزار و 948 نفر تشکیل می‌دهند و 29 هزار و 700 نفر به کتابخانه‌های عمومی بناب مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه طی همین مدت تعداد 5 هزار و 993 جلد کتاب به صورت امانتی تحویل متقاضیان شده است، افزود: در دو ماه اخیر تعداد 418 جلد بر تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی بناب افزوده شده است.

‌رئیس کتابخانه‌های عمومی بناب تصریح کرد: هم‌اکنون کتابخانه‌های عمومی بناب با 48 هزار و 691 جلد کتاب آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

قانع گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، افزایش کتابخانه‌های سیار و همچنین ایجاد کتابخانه‌های جدید در روستاهای شهرستان جزو برنامه‌های آتی کتابخانه‌های عمومی بناب است.

فارس.