توقیف "کامیون میکسر" با بیش از 30 میلیون ریال خلافی در بناب

فرمانده انتظامی شهرستان بناب از توقیف کامیون میکسر ، با 30میلیون و 800 هزار ریال خلافی پرداخت نشده خبر داد.

به گزارش بناب نیوز، سرهنگ رمضان اللهوردیان گفت: در راستای اجرای ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماموران پلیس راه بناب حین گشت زنی، یکدستگاه کامیون جهت بررسی سوابق آن توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد راننده این کامیون بدون رعایت قانون تغییر وضعیت ،خودروی خودرا از باری به میکسر بتونی تبدیل کرده است  که توسط ماموران پلیس را ه توقیف شد.

سرهنگ الهوردیان در ادامه گفت: در استعلام صورت گرفته از سوابق خودرو مشخص شد که این خودرو علاوه بر تغییر غیر قانونی وضعیت ظاهری ، دارای 30میلیون 800هزار ریال جریمه پرداخت نشده نیز است که با روشن شدن این امر، خودرو به منظور پرداخت دیون دولتی و سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

آناج.