برای نخستین بار و طی یک عمل جراحی نادر «تومور غدّه پاروتید» از ناحیه کناری صورت یک زن جوان بصورت کامل در بیمارستان امام خمینی(ره) بناب خارج شد.

م- حمدی، که از 9 ماه قبل به علت داشتن «غده پاروتید» در ناحیه کناری صورت رنج می برد، با مراجعات مکرر به جراحان متخصص و مراکز درمانی معتبر درتهران نتیجه نگرفته بود و بالاخره در بناب تحت عمل جراحی قرار گرفته و معالجه شد.

دکتر علیرضا همتی متخصص و جراح گوش، حلق و بینی در بناب گفت: این بیمار پس از تشخیص تومور غده بناگوشی تحت عمل جراحی بزرگ برداشتن تومور همراه با قسمت سطحی غده بناگوشی قرار گرفت.

وی افزود: دراین عمل پنج ساعته با تلاش تیم پزشکی، عصب صورت بیمار بصورت کامل حفظ شد و با وجود اینکه تومور در روی اعصاب حساس صورت قرار گرفته بود، هیچگونه عوارض بعد از عمل جراحی به وجود نیامد.

همتی همچنین یادآور شد: این عمل جراحی برای نخستین بار و با وجود امکانات محدود بیمارستان امام خمینی(ره) بناب انجام شد، در حالی که نظیر کم این نوع عمل جراحی فقط در تهران و مراکز دانشگاه های علوم پزشکی استانها انجام می گیرد.

به گفته وی، هم اکنون وضعیت عمومی بیمار خوب است و از نظر شنوایی و حسی هیچگونه مشکلی ندارد.