فاقد نیروی انسانی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی هستیم

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بناب گفت: در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به شدت با مشکل جدی کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

به گزارش بناب نیوز، بهنام رحیم‌زاده در جلسه انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان بناب، با اشاره به اینکه در حوزه حفاظت از آثار تاریخی به شدت با مشکل جدی کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم، اظهار داشت: امیدواریم همزمان با ارتقای این اداره نیروهای حفاظت نیز افزایش یابند تا بهتر بتوانیم از آثار و ابنیه تاریخی محافظت کنیم.

وی با انتقاد از عدم توجه برخی دستگاه‌ها به موضوع استعلام افزود: بعد از احداث ساختمان به‌صورت طبقاتی شاهد استعلام از این اداره هستیم که این اقدام هیچ توجیهی ندارد.

وی تصریح کرد: اگر به آثار تاریخی حریم قائل هستیم ضروری است استعلامات نیز به موقع انجام گیرد و به آن نیز پایبند باشند و نگذارند در حریم آثار تاریخی این شهرستان شاهد احداث ساختمان‌های چند طبقه باشیم.

فارس.