مراسم افطاری موسسه خیریه اباصالح المهدی (عج) در مسجد شیخ مناف بناب برگزار شد.

 پیشتر، گزارشی از فعالیت های این موسسه خیریه(مشاهده) در سایت بناب نیوز منتشر شده بود.