بازی های نیمه نهایی فوتسال جام رمضان بناب برگزار شد و تیم های آذردانه و پرسپولیس روشت بزرگ به فینال رسیدند.

تصاویر: بهزاد نبی قدیم.