یادم هست یکبار در کودکی از معلمی پرسیدم چرا بناب ما آثار تاریخی مشهوری ندارد اما همه جای مراغه پر است از آثاری که پزش را به ما بدهند ؟ گفت زمانی که مغول ها به ایران حمله کردند مردمان شهر ما در برابر مغول ها مردانه ایستادند و سپاه چنگیز خان را ماه ها در پشت دروازه ی شهر نگاه داشتند و سپاه مغول به تلافی این ایستادگی و مردانگی شهر زیبایمان را ویران کردند اما چون مردان شهر همسایه در برابرشان نایستادند مغول ها کاری با شهرشان نداشتند .

بعد گفت یک علت دیگر هم دارد گفتم چه دلیلی ؟ گفت بعد ها شهردارهایی که به شهرمان آمدند و به بهانه ی توسعه ی شهر دست به تخریب اندک آثار باقیمانده از جفای تاریخ زدند .

نمونه اش کاروانسرای ممقانی که زیبایی اش صد برابر این سازه ی بتونی اخیر بوده است .

اصالتش هم که بماند .

نام های محلات و معابر قدیمی شهر همچون شناسنامه ای نشانگر قدمت کارکرد و اصالت آنهاست .

بعنوان مثال وقتی گفته میشود : " سامان میدانی " بیانگر این واقعیت تاریخیست که روزگاری این مکان مرکز خرید و فروش کاه در شهرستان بوده یا وقتی میگوییم " قالا دالی " خود بخود به ذهن این مطلب القا میشود که زمانی وسعت شهر تا همین نزدیکی ها بوده و چه مردانی که در پشت این دیوار ها برای حفظ و حراست از شهرمان جان خویش را فدای دین و ناموسشان کرده اند .

یکی دو سال است که با درایت بی سواد های گرد آمده در شهرداری ، کمیته ای با نام کمیته ی نام گذاری محلات و معابر ( بخوانید کمیته ی نام خراب کن محلات ) در شهرمان ایجاد شده که بد تر از مغول ها به جان فرهنگ و تاریخ این شهر سربلند از جفا ها افتاده و نام های زیبا و قدیمی محلات را پاک کرده و نام های واقعا چرت و پرت و خجالت انگیزی را برای خیابان های شهرمان انتخاب میکنند .

نام های سریالی مثل گلبرگ 1 تا گلبرگ 500 یا سنبل 1 تا سنبل 999 .

از همه جالب تر نام های سریالی پردیس و فردیس است که اوج بی سوادی افراد حاضر در این کمیته را نشان میدهد .

(دوستان لطفا فرق میان پردیس و فردیس را بیان کنند - یاد سخن شریعتی افتادم که میگوید : زبان ما پارسیست اما چون عرب ها نمیتوانند حرف پ را تلفظ کنند میگویند فارسی ! ) از همه ی این ها گذشته نام بزرگان و مفاخریست که کم کم از یاد ها فراموش میشود و بجای آنها نام های بی اساس جایگزین آنها میشود .

چرا باید نام خیابان شهید باکری را از بهترین خیابان شهر حذف کنیم و نام بنفشه را جایگزین آن کنیم و نام شهید باکری را برای خیابانی در ناکجا آباد شهر بگذاریم ؟ نام شهدایی چون محمد سبزی ، عباس قائمی در شهرهای دیگر گفته شود و ما خیابانی بنام این شهدا نداشته باشیم ؟؟ چرا باید اسم شهدا را از محلاتمان حذف کنیم و یا در نهایت چون در رودربایستی گیر میکنیم در بالای تابلو اسم شهید را با خطی کوچک بنویسیم ! چرا ؟ چون آقایان میخواهند اسم های سریالی مزخرفشان از سری نیفتد .

اسم کوچه ی حجت الاسلام اصغری (اولین نماینده ی شهرمان در مجلس شورای اسلامی )  را از آن حذف کنند و یک نام بی معنی برای آن انتخاب کنند .

دوستان اعضای کمیته ، هر زمان نام بزرگان و اسوه های این سرزمین را روی خیابان ها و محلاتمان گذاشتیم و تمام شد میتوانید بروید سراغ اسم هایی مثل گبرگ و ساقه و ریشه !!! گفتن و نوشتن این حرف ها برای ما هیچ منفعت مادی ندارد جز اینکه اعصابمان بیشتر خرد میشود !! اما شدیدا امیدواریم که این سخنان به گوش شهردار محترم برسد و در ترکیب این کمیته دست به تغییرات جدی بزنند چرا که بد جور دارند ته مانده ی اصالت شهر را با اقدامات و افکار سخیفشان به باد فنا میدهند .

اگر هم دستشان به باسواد های شهر نمیرسد ما میتوانیم افراد باسوادی را نشانشان دهیم .

ناسلامتی اینجا شهر حوزه و دانشگاه است .

.