نمایش سفرهای مهندس کاری از انجمن نمایش بناب به نویسندگی و کارگردانی عباس خلیلی و بازی بهرام عباسیان، مجید رنجبرپور و عباس خلیلی است که در بیش از بیست روستای حوزه دریاچه ارومیه با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ستاد احیا دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اجرا شده است.

به گزارش بناب نیوز، این نمایش با موضوعیت بحران دریاچه ارومیه و بحران کم آبی تولید شده است که در آن سعی شده نحوه صحیح آبیاری مزارع، زمین های کشاورزی، باغات و .

کاملا توضیح داده شود و کشاورزان تشویق به استفاده از شیوه های آبیاری نوین اعم از قطره ای، بارانی، حلقوی و .

بشوند.