در جلسه روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها که در تبریز برگزار شد ادارات ورزش و جوانان تبریز عنوان شهرستان ویژه در عملکرد را به خود اختصاص داد.

همچنین اداره ورزش و جوانان میانه در شاخص‌های ورزشی و امتیازات ورزشی، اداری، مالی و عمرانی از سوی معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی و معاونت ورزشی با 659 اول شد.

شهرستان سراب با 618 امتیاز و اهر با 611 امتیاز مقام‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

شهرستان‌های بستان‌آباد، ملکان، جلفا، مرند، مراغه، اسکو و بناب در جایگاه‌های چهارم تا دهم جای گرفتند.

خب بالاخره که از شهرایی مثل چاراویماق و ورزقان بالاتریم!!!.