ایجاد مرکز مشاوره در دانشگاه پیام نور بناب

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بناب از ایجاد مرکز مشاوره در دانشگاه پیام نور مرکز بناب خبر داد.

به گزارش بناب نیوز، سعید رادمرد در پنجمین جلسه کمیسیون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با بیان اینکه بحث پیشگیری مطالبه مردم از حاکمیت است، گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی جا دارد با هماهنگی این کمیسیون و مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش کارگاه آموزشی در خصوص بحث اعتیاد برای اساتید، اعضای هیأت علمی، فرهنگیان و کارکنان آنها تشکیل و برگزار شود.

وی همچنین از ایجاد مرکز مشاوره در دانشگاه پیام نور بوسیله اساتید گروه روانشناسی خبرداد و تصریح کرد: جا دارد اساتید مراکز دانشگاهی جهت بررسی ابعاد مختلف بحث اعتیاد در جامعه ترتیبی اتخاذ نمایند تا دانشجویان در قالب پروژه های تحقیقاتی روی این موضوع تحقیق و بررسی کنند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور مرکز بناب همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بروشورهای مربوط به مواد مخدر را در قالب بسته های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود تحویل خواهد داد.

رادمرد سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز بناب خاطرنشان کرد: این دانشگاه درنظر دارد همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نمایشگاهی دایر کند که در این ارتباط انتظار داریم نیروی انتظامی و بهزیستی همکاری لازم را معمول دارند.

مهر .