مصاحبه آزمون استخدامی نیروهای شرکت خدماتی دانشگاه آزاد واحد بناب برگزار شد

با برنامه ریزی های انجام شده قبلی، مصاحبه آزمون استخدامی نیروهای شرکت خدماتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، سوم و چهارم شهریور ماه در سالن کنفرانس این واحد دانشگاهی انجام گرفت.

به گزارش بناب نیوز، این آزمون بر اساس مجوزهای سازمان مرکزی برگزار شد و اعضای گروه مصاحبه، متشکل از 17 نفر از نمایندگان سازمان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بناب (مدیران با سابقه دانشگاه)  بودند.

گفتنی است بر اساس سابقه، کارایی و مصاحبه انجام شده، تعداد 34 نفر برای پست های خدماتی و حفاظت فیزیکی (انتظامات و نگهبانی) از بین 108 شرکت کننده از نیروهای بدون مجوز شاغل و نیز نیروهایی که در نیمه دوم سال 91 قطع همکاری شده و در مرحله اول شرکت ننموده بودند، از طریق این آزمون جذب خواهند شد.

لازم به ذکر است مرحله اول ساماندهی نیروی انسانی، از طریق برگزاری آزمون در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 انجام گرفت و 32 نفر در پست های کارشناسی جذب و مشغول بکار شدند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بناب.