پلمپ یک کمپ ترک اعتیاد در بناب

دهقان دادستان عمومی و انقلاب بناب از پلمپ یک کمپ ترک اعتیاد به دلیل تخلف از مقررات خبر داد.

به گزارش بناب نیوز، علیرضا دهقان دادستان عمومی و انقلاب بناب از  پلمپ یک کمپ ترک اعتیاد خبر داد و گفت: با توجه به مشاهده موارد متعدد تخلف از مقررات از سوی اداره کنندگان یک کمپ ترک اعتیاد در بناب، دستور پلمپ این مرکز صادر شد.

میزان.