نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد واحد بناب، جایزه نشریه برتر کشوری را دریافت کردند

نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد واحد بناب به نامهای نور نگار و ژیک، جایزه نشریه برتر کشوری را دریافت کردند.

به گزارش بناب نیوز، به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد واحد بناب، 5 نشریه دانشجویی جرعه نور، نیای دل، مهدویت، ژیک و نور نگار در نخستین جشنواره سراسری نشریات شرکت نمودند که دو نشریه دانشجویی نور نگار با مدیر مسئولی علیرضا سلامی و نشریه دانشجویی ژیک با مدیر مسئولی زهرا گودرزی توانستند ضمن راه یابی به جمع منتخبین کشوری، جایزه نشریه برتر کشوری را دریافت نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.