سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بناب از تعطیلی و پلمپ دو مغازه قصابی در این شهرستان خبر داد.

دکتر مهدی حامی افزود: کار‌شناسان نظارت بر بهداشت عمومی این شبکه در پی بازدیدهای مستمر خود از واحدهای عرضه فرآورده‌های ،خام دامی موفق به شناسایی دو واحد مغازه قصابی که مبادرت به کشتار قاچاق و نیز عرضه گوشت فاسد می‌نمودند، شدند.

دکتر حامي افزود: در همین راستا و بر اساس گزارشات مردمی توسط شماره تلفن ۱۵۱۲ دامپزشکی با بازرسی منزلی که در آن کشتار غیر مجاز دام صورت می‌پذیرفت، ۴۳۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی و گاوی غیر بهداشتی کشف و ضبط شد، که پرونده این تخلف جهت رسیدگی در دادگستری شهرستان بناب در جریان می‌باشد.

وی همچنین از کشف و ضبط ۴۳۴ کیلوگرم آلودگي دامی غیر بهداشتی و فاسد شده که توسط یک خودروی غیرمجاز حمل می‌شد خبر داد و گفت: این محموله نیز با حکم مقام محترم قضایی و در حضور نماینده محترم دادستان معدوم شد.