رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استعفا کرد

احمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب پس از طی یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس این دانشگاه از مسئولیت خود استعفا کرد! به گزارش بناب نیوز، گفته می‌شود اخیراً احمد امیری با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی استعفای خود را از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب تقدیم دکتر انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرده است.

اگر چه هنوز از پذیرش یا عدم پذیرش استعفای دکتر امیری خبری منتشر نشده است اما طی روزهای اخیر در محافل مختلف اسامی افراد متعددی جهت تصدی ریاست واحد بناب مطرح شده است.

با این حال، از حدود 2 ماه پیش و به دنبال استعفای دکتر اسدالله فام معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب مهم‌ترین معاونت این واحد دانشگاهی نیز بدون مسئول اداره می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت آن هم در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که بیش از هر زمان دیگری به مدیریت و سازماندهی نیاز هست برای دانشگاهی مثل واحد بناب که به عنوان یکی از واحدهای بسیار بزرگ در سیستم این دانشگاه شناخته می‌شود، خوب نباشد! این گزارش حاکی است، دکتر احمد امیری در طول 4 سال مدیریت خود در این واحد بسیار بزرگ دانشگاهی با اجرای دو نوبت تعدیل نیروی انسانی با افراد زیاد دوره پرچالش و بحث برانگیزی را در آن پشت سر گذاشت.

امیری از 30 شهریور ماه سال 91 مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب را عهده‌دار است.

فارس.