با استعفای شهردار بناب، سرپرست شهرداری معرفی شد.

به دنبال طرح استیضاح میراسدالله مجتبی پور شهردار بناب در جلسه عصر دیروز این شورا، وی استعفای خود را قبل از شروع جلسه به شورا تسلیم كرد كه مورد قبول اكثریت اعضا قرار گرفت.

استعفای وی با 6 رای موافق و 1 رای مخالف مورد قبول اعضا قرارگرفت و صبح امروز محمدباقر بابازاده به عنوان سرپرست شهرداری بناب معرفی شد.

شهرداری بناب در سال 1309 تأسیس شده است.