لزوم احداث تصفیه خانه فاضلاب استاندارد در کارخانجات سبزه پاک کنی

فرماندار بناب بر احداث تصفیه خانه فاضلاب استاندارد جهت تصفیه آب خروجی در واحدهای سبزه پاک کنی که دارای مصرف زیاد آب و آلودگی شدید در آب خروجی هستند تاکید کرد.

به گزارش بناب نیوز، ولی اله فرج اللهی در بررسی مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب کارخانجات بناب گفت:به جهت حفاظت از آبهای زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی منابع آبی کلیه کارخانجاتی که دارای پساب و فاضلاب هستند باید نسبت به احداث تصفیه خانه اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه آب خروجی برخی از کارخانجات دارای آلودگی زیاد می باشند گفت: با توجه به اینکه منابع آبی با تهدید های زیادی مواجه هست آب خروجی در صورت تصفیه علاوه بر مصرف دوباره درخود واحد ها برای آبیاری کشاورزی نیز مضر نخواهد بود.

فرماندار بناب ازفعالیت 25 واحد بزرگ و متوسط فراوری سبزه و کشمش در این شهرستان خبر داد و افزود:تاکنون 20 واحد نسبت به احداث تصفیه خانه فاضلاب اقدام نموده اندکه نقش موثری در حفاظت از منابع آبی و حفظ محیط زیست داشته اند.

فرج اللهی افزود: برای احداث هر تصفیه خانه بطور متوسط دو میلیارد ریال هزینه نیاز است لذا مدیران شهرستان ملزم به حمایت از این واحد ها بوده و باید در اسرع وقت مشکلات موجود را حل نمایند.

خبرنگار بناب - پورملا اقدم.