شکوه بناب برای سومین بار صادرکننده ی نمونه کشوری شد

قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: سه واحد تولیدی- صنعتی "شرکت صنعتی داداش برادر مهندس بیوک، شرکت غزال ارسباران و شرکت شکوه بناب " به عنوان صادر کنندگان نمونه ملی و کشوری برگزیده شدند.

غلامعلی راستی با اعلام این خبر گفت: صادرات غیر نفتی طی سال های اخیر چه در زمینه تولید محصول صادراتی و چه در زمینه شناخت بازارهای جدید صادراتی موفقیت های قابل توجهی داشته است.

وی همچنین گفت: پتانسیل ها و ظرفیت های صادراتی کشور با توجه به تنوع محصولات و همچنین با توجه به مزیت هایی که در فراورده های غیر نفتی وجود دارد بسیار بالا است و بهره گیری از آن تنها در سایه حمایت و برنامه ریزی مدون و اصولی شکل خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: با وجود مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد کشور است آمارهای 6 ماهه سال جاری نشان می دهد که خوشبختانه صادرکنندگان ما نمره قبولی گرفته و توانسته اند از این آزمون سخت و سنگین سربلند بیرون آیند و انتخاب سه واحد شرکت صنعتی داداش برادر مهندس بیوک، شرکت غزال ارسباران و شرکت شکوه بناب به عنوان صادر کنندگان نموه ملی از استان آذربایجان شرقی موید این مطلب می باشد.