دستگیری کارمند شهرداری و عضو شورای اسلامی شهر بناب

سریال دنباله‌دار بازداشت‌ها در شهرداری بناب همچنان ادامه دارد و بر همین مبنا یک کارمند دیگر شهرداری و یک عضو شورای اسلامی شهر بناب صبح امروز دستگیر شدند.

به گزارش بناب نیوز، به‌ دنبال دستگیری 6 کارمند شهرداری و همچنین یکی از معاونان شهردار بناب طی دو هفته گذشته امروز نیز یک کارمند شهرداری و همچنین یک عضو شورای اسلامی این شهر با دستور و حکم مقامات قضایی دستگیر شدند.

یادآوری می‌شود، یکی از کارمندان دستگیر شده قبلی، همزمان عضو شورای اسلامی یکی از شهرهای همجوار شهرستان بناب بوده است.

با افزایش دامنه دار دستگیری کارمندان شهرداری بناب و همچنین عضو شورای اسلامی شهر بناب این سئوال در اذهان عمومی مطرح می شود که«آیا این دستگیری‌ها همچنان ادامه خواهند داشت؟!» دستگیری‌های اخیر در شهرداری شورای اسلامی شهر بناب در شرایطی اتفاق می افتند که مسؤولان شهرداری و سایر مسؤولان شهر همچنان در قبال این موضوع سکوت اختیار کرده‌اند! گفته می‌شود این دستگیری‌ها در ارتباط با رشوه و تبانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری اتفاق افتاده ولی هنوز آمار و برآورد دقیقی از مبالغ تبانی وجود ندارد و پرونده در حال بررسی بیشتر است.

فارس .