مدیر جهاد کشاورزی بناب اعلام کرد: بیش از 70 هزار تن پیاز در دست پیازکاران بنابی مانده است.

حسینعلی فتحی در حاشیه نشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی بناب اظهار کرد: امسال یک هزار و 700 هکتار از زمین‌های کشاورزی بناب زیر‌کشت «پیاز» رفته بود و جمعاً  75 هزار تن تولید پیاز داشتیم.

وی هشدار داد: د‌ر صورتی که این مقدار پیاز تا یک ماه آینده به فروش نرود، به علت سردی و رطوبت هوا سبز شده و به بیرون ریخته خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بناب قیمت فعلی این محصول را در بازار 220 تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه کشاورزان در زمان قیمت 350 تومان به فروش پیازهای خود راغب نشدند، بنابراین اکنون محصول آنها روی دستشان مانده و متضرر شده‌اند.