مشاور حقوقی سابق شهرداری بناب دستگیر شد

مشاور حقوقی سابق شهرداری بناب نیز در ادامه دستگیری ها در شورای اسلامی شهر و شهرداری این شهر دستگیر شد.

به گزارش بناب نیوز، هر چند فرد دستگیر شده کارمند رسمی شهرداری نیست اما تا پایان سال ۹۴ به عنوان مشاور حقوقی شهرداری بناب انجام وظیفه کرده و از ابتدای سال جاری بنا به مصالحی به عنوان وکیل موردی با این مجموعه همکاری داشته است.

مجموع دستگیری ها در پرونده رشوه و تبانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب تاکنون به ۱۰ نفر رسیده که تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد و بر اساس اخبار واصله یکی از کارکنان دستگیر شده شهرداری در ارتباط با این پرونده اخیراً با حکم قضایی فعلاً آزاد شده است.

هنوز برآورد دقیقی از مبالغ تبانی و ارتشاء در ارتباط با پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب وجود ندارد و پرونده همچنان باز بوده و در حال بررسی بیشتر است.

مهر .