اصغر عابدزاده به‌عنوان رئیس شورای استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شد

اصغر عابدزاده عضو شورای شهر تبریز به‌عنوان رئیس جدید شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش بناب نیوز، جلسه شورای اسلامی استان ظهر امروز با حضور 16 تن از اعضا کار خود را آغاز کرد که در پایان اصغر عابدزاده عضو شورای شهر تبریز با کسب تمامی آرا به عنوان رئیس شورای اسلامی استان انتخاب شد.

در ادامه این جلسه حامد همتی عضو شورای شهر اهر با 15 رأی به‌عنوان نایب‌رئیس شورای اسلامی استان انتخاب شد.

همچنین وحید پورقاسم عضو شورای شهر ملکان به عنوان سخنگو و تارویردی آقازاده و قلی ولی پور به ترتیب به‌عنوان منشی اول و منشی دوم شورای اسلامی استان انتخاب شدند.

گفتنی است پس از عزل احتشام حاجی پور رئیس سابق شورای اسلامی استان از عضویت شورای شهر تبریز، مصطفی بزرگران، عضو شورای شهر بناب در انتخابات میاندوره ای در رقابت با عابدزاده به ریاست شورای استان انتخاب شد که امروز در انتخابات شورای اسلامی استان، اصغر عابدزاده به ریاست سال آخر شورا رسید.

تسنیم .