شاهین حاج بابایی دیدار صبای قم و نفت تهران را سوت خواهد زد

شاهین حاج بابایی دیدار صبای قم و نفت تهران را سوت خواهد زد.

به گزارش بناب نیوز، شاهین حاج بابایی داور ارزنده بنابی دیدار صبای قم و نفت تهران در هفنه ۱۴ام  از سری رقابتهای  لیگ برتر کشور را سوت خواهد زد.

همچنین آقای سعید علی نژادیان و فرهاد مروجی حاج بابایی را در امر قضاوت یاری خواهند نمود.

این دیدار روز پنجشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۵/۱۵ در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بناب.