2 نفر دیگر از کارکنان شهرداری بناب بازداشت شدند/ تعداد دستگیری‌ها در شهرداری و شورای بناب به 30 نفر افزایش یافت

همزمان با معرفی نادر داودی به عنوان سرپرست شهرداری بناب دو نفر دیگر از کارکنان این شهرداری در ادامه دستگیری‌ها در پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب دستگیر شدند.

به گزارش بناب نیوز، با دستگیری این 2 نفر تعداد دستگیری ها در ارتباط با پرونده اختلاس و ارتشاء در شهرداری بناب به 30 نفر افزایش یافت.

بر همین اساس تعدادی از افراد دستگیر شده در ارتباط با این پرونده از جمله عضو شورای اسلامی شهر و تعدادی از پیمانکاران مرتبط با شهرداری بناب با حکم قضایی و با قید وثیقه آزاد شده اند و این در حالی است که شهردار بناب هنوز در بازداشت به سر می برد.

اگر چه هنوز برآوردی از مبالغ تبانی و ارتشاء در ارتباط با پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب وجود ندارد اما بر اساس اظهارات خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز پرونده مزبور همچنان باز بوده و در حال بررسی بیشتر قرار دارد.

همچنین پیگیری و رسیدگی پرونده این موضوع به شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز محول شده است.

فارس.