درخواست رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی از وزیر نفت در خصوص نیروگاه بناب

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی از وزیر نفت خواست که گاز مصرفی مورد نیاز نیروگاه های استان تامین شود.

به گزارش بناب نیوز، محمد حسین فرهنگی در ششمین شورای اداری استان با اشاره به سخنان صبح وزیر نفت به این مضمون که در هیچ طرح کلنگ زنی شرکت نمی کند مگر در صورت تکمیل طرح، افزود:" حضور آقای زنگنه در کلنگ زنی خط انتقال اتیلن غرب به تبریز را به معنای تضمین و تکمیل این طرح تلقی می کنیم.

" وی افزود: با توجه به اهمیت ویژه ملی و منطقه ای استان آذربایجان شرقی در تمامی حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و .

باید میزان توجه مسئولان ارشد کشور به خطه آذربایجان بیش از پیش افزایش یابد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی، مهم ترین و بهترین قطب تولیدی و صنعتی کشور است افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان، نیاز مبرمی به گاز دارند که انتظار داریم این موضوع در آینده نزدیک رفع شود.

رییس مجمع نمایندگان استان همچنین با اشاره به افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم استفاده نیروگاه ها از گاز اظهار کرد: دو نیروگاه مهم صوفیان و بناب در این استان نیازمند سوخت گاز برای بهبود فعالیت های خود است.