بخش روان پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) افتتاح شد

بخش روان پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بناب همزمان با افتتاح هزار تخت روانپزشکی در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز در مراسم افتتاح این طرح از اضافه شدن 100 تخت روانپزشکی به ظرفیت تخت های این رشته در آذربایجان شرقی خبر داد .

برای این منظور 70 تخت به ظرفیت بیمارستان رازی تبریز و 30 تخت نیز در بیمارستان های بناب، اسکو و بستان آباد افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 9 هزار و 500 تخت روان پزشکی در کشور وجود دارد گفت: با توجه به افزایش بیماریهای روانی با کمبود تخت روانپزشکی در کشور و استان مواجه هستیم که یکی از اولویت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رفع این مشکل است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود : بستری شدن بیماران روحی در بیمارستانهای تخصصی باعث افزایش مشکلات روانی بیماران می شود اما با افتتاح بخش های تخصصی روانپزشکی در بیمارستانهای استان مشکلات اجتماعی این بیماران کاهش خواهد یافت .

علی تقی زادیه با اشاره به تجهیز بخش اورژانس بیمارستانهای بناب گفت: اورژانس بیمارستان امام (ره)باید به کاهش درصد اعزام بیماران به مرکز استان - مگر در مواقع ضروری و جراحی مغز و اعصاب - اقدام کند .