مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره توزیع برق شهرستان بناب برگزار شد

صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره برق شهرستان بناب با حضور سرافراز مدیر عامل شرکت برق استان، در فرمانداری بناب برگزار شد.

به گزارش بناب نیوز، در این مراسم اسدی، با صدور حکمی از سوی مدیر کل برق استان به عنوان رئیس جدید اداره برق شهرستان بناب، معرفی و از زحمات علی حاجی زاده، رئیس سابق برق شهرستان بناب قدردانی شد.

روابط عمومی فرمانداری بناب.