برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بناب

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بناب در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش بناب نیوز، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بناب در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم آقای بهرام صبوری با صدور حکمی از سوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بناب، معرفی و از زحمات آقای یوسف یزدانی، رئیس سابق قدردانی شد.

روابط عمومی فرمانداری بناب.