دو مورد اجرای نیت واقفان در شهرستان بناب

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بناب از اجرای دو مورد از نیات واقفان خیراندیش این شهرستان خبر داد و گفت: وقف همانند چشمه‌ای جاری همواره خیر و برکت را در جامعه جاری می‌کند.

به گزارش بناب نیوز، مهدی راحلی در این خصوص اظهار کرد: یک مورد از این اقدامات خداپسندانه، در نتیجه‌ی اجرای نیت موقوفه‌ی مسجد مهرآباد بناب انجام شده و به تبع آن به 131 خانواده‌ی نیازمند این شهرستان بسته‌هایی شامل اقلام برنج، روغن، قند و مرغ تحویل داده شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیت موقوفه‌ی مسجد مهرآباد بناب، تامین نیاز مستمندان بود در نتیجه این بسته‌ها توسط هیئت امنای مسجد مهرآباد بناب توزیع شد.

وی در خصوص دیگر نیت اجرا شده در این شهرستان نیز یادآور شد: همچنین از محل اجرای نیت واقفان مسجد میدان (گزاوشت) نیز در مجموع برابر با مبلغ 70 میلیون ریال و با توجه به اینکه نیت این موقوفه کمک به عموم نیازمندان شهرستان بود مبالغی به نیازمندان این شهرستان پرداخت شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بناب با تاکید بر اینکه نیازمندان شهرستان توسط افراد معتبر معرفی شده و مورد شناسایی قرار می‌گیرند، گفت: در نتیجه‌ی این اجرای نیت، به بیش از 30 خانواده‌ی نیازمند شهرستان بناب، بین 100 تا 300 هزار تومان به هر خانواده پرداخت شد.

ایسنا.