اهدای زمین توسط خیر بنابی برای احداث مرکز بهداشتی و درمانی

به گزارش بناب نیوز، آقای یعقوب خیری، خیر روستای آخوند قشلاق از توابع شهرستان بناب یک قطعه زمین به مساحت 1820 متر مربع به ارزش هشتصد میلیون ریال را برای احداث مرکز بهداشتی و درمانی در روستای خود اهداء کرد.

وی هدف از این اقدام را توسعه مراکز بهداشتی و درمانی در روستای آخوند قشلاق اعلام کرد.