تشکلهای دانشجوئی می توانند باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی باشند

انتخابات شورای مرکزی تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بناب، با حضور مهندس امیر پروال، نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش بناب نیوز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در حاشیه بازدید از روند برگزاری این انتخابات، به نقش این تشکل ها در تقویت توان مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «اگر خواسته ها و مطالبات تشکل های دانشجوئی به عنوان رابط بین دانشجویان و مسئولان،‌ در چارچوب مقررات دانشگاه باشد، این تشکلها باعث رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی خواهند شد.

» سیدعبداله حجتی افزود: «در سال های اخیر با حضور دکتر میرزاده در راس دانشگاه، توجه ویژه ای به فعالیتهای دانشجوئی معطوف شده است؛ لذا اساتید و دانشجویان باید از این فضا و فرصت مناسب استفاده نموده و مسیر شکوفایی و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی را هموارتر نمایند و با مطالبه گری به دنبال پویایی دانشگاه خود باشند.

» بعد از اتمام رأی گیری و شمارش آراء، اعضای شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط رهبری برادران و تشکل انجمن اسلامی الزهراء خواهران به مدت یک سال انتخاب شدند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.