فرماندار بناب از تدوین طرح جامع این شهر با 10 سال تاخیر خبرداد و گفت: مدت طرح جامع قبلی این شهرستان که از 10 سال پیش منقضی شده بود تدوین طرح جدید به پیمانکار واگذار و مطالعات لازم با حضور کارشناسان مجری طرح آغاز شده است .

به گزارش بناب نیوز، ولی اله فرج اللهی در جلسه بررسی تدوین طرح جامع بناب گفت: اداره کل راه و شهرسازی تدوین این طرح را با اعتبار یک میلیارد و شصت و هفت میلیون ریال به پیمانکار واگذار نموده و انتظار می رود تا شهریور سال 96 به شهرداری بناب ابلاغ گردد .

وی با انتقاد از توسعه بی رویه شهر و خارج از ضوابط قانونی لازم گفت: طرح جامع بهمراه طرح تفصیلی شهرها دو طرح مهم در برنام ریزی و مدیریت شهرها می باشند و انقضای زمان آنها باعث مشکلات عدیده برای شهروندان می شود.

فرماندار بناب افزود : براساس طرح جامع نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی ، اداری ، تاسیسات و غیره مشخص و نقشه راه لازم در اختیار مدیریت شهری قرار می گیرد .

فرج اللهی در تدوین این طرح بر حفظ کاربریهای مربوط به بناها و اماکن تاریخی تاکید کرد و گفت: این طرح خط مشی کلی سیاستهای توسعه شهری را تعیین می کند و باید در تدوین آن دقت نظر کامل لحاظ شود .

وی از مدیران ادارات خواست در تهیه این طرح اطلاعات لازم را در اختیار مشاور طرح قرار دهند .

فرماندار بناب آخرین فرصت برای ادارات شهرستان را برای تحویل اطلاعات و نقشه های لازم 26 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد .

در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر بناب نیز با اشاره به اهمیت تدوین طرح جامع در توسعه و آبادانی شهرها گفت: این طرح حاوی اطلاعاتی مهمی در باره اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و اجتماعی شهر بوده و ترسیم کننده برنامه مدیریت شهری است .

علی اصغر رحیم زاده افزود : با تدوین این طرح ضوابط و مقررات کاربری های اراضی شبکه معابر و تاسیسات زیر ساختی لحاظ می شود و پس از تائید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل اجرا خواهد بود .

وی از آمادگی شورای اسلامی ، شهرداری و سایر ادارات این شهرستان برای همکاری با پیمانکار و مشاور طرح خبر داد و افزود : مجموع مدیریت شهری برای تدوین مناسب طرح جامع و ارائه هر گونه همکاری آماده می باشند .

رئیس شورای اسلامی شهر بر حضور پیوسته یکی از کارشناسان و مشاور طرح جامع در بناب تاکید کرد.

سرپرست شهرداری بناب نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در شهرداری و شورای اسلامی شهر از شتاب گرفتن تدوین طرح جامع بناب خبر داد .

نادر داودی افزود : با توجه به اینکه در این طرح محل استقرار و توزیع کاربریهای شهری مانند کاربریهای آموزشی ، بهداشتی، فضای سبز و غیره پیش بینی می شود برای کلیه ادارات شهرستان حائز اهمیت بوده و آنها نیز باید در کنار شهرداری برای تدوین طرح همکاری لازم را داشته باشند .

وی در خصوص طرح جامع شهری نیز گفت: طرح جامع با هدف مشخص کردن جهت های توسعه و تدوین برنامه های شهری و نیز تامین نیازمندیهای آن بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه بوده و در توسعه شهرها نقش اساسی ایفاء می کند.

در این جلسه دکتر بهرام فریور صدری بعنوان مدیر عامل شرکت شارستان که مجری طرح جامع بناب می باشند بهمراه کارشنان شرکت حضور داشتند که توضیحات لازم در خصوص نحوه همکاری ادارات را ارائه نمودند.

خبرنگار بناب / پورملا اقدم.