نفرات برتر یادواره تئاتر منطقه‌ای امام حسین (ع) در تبریز معرفی شدند و  "مسعود سامع" بازیگر نمایش "هنگامی که آسمان شکافت" از بناب، بعنوان رتبه دوم انتخاب شد.

جالب توجه اینکه بقیه ی نفرات برتر همگی از دو شهر تبریز و ارومیه بوده و کسب رتبه توسط مسعود سامع افتخار بزرگی به حساب میاد و نشان دهنده ی پیشرفت قابل توجه تئاتر بناب.