ضرورت انتخاب افراد اصلح در انتخابات / ملاک های گزینش یک عضو شورا

ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا برای دوره پنجم پایان یافت و قرار است روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با انتخابات ریاست برگزار شود.

به گزارش بناب نیوز، اگرچه تا زمان انجام انتخابات و حتی مدت ها بعد از آن بررسی رخدادهای مربوط به انتخابات، تحلیل ها و تفسیرهای زیادی از سوی افراد، محافل و احزاب مختلف به رشته تحریر در خواهد آمد اما با این مقدمه کوتاه اشعار می دارد که هدف نویسنده این نوشتار در مورد بررسی چگونگی و کیفیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان بناب است.

انتخابات شوراهای اسلامی موقعیتی است که در آن مردم می توانند وزن سیاسی خود را نشان دهند و این نکته را بعنوان یک برگ برنده در دستان خود حساب می کنند«که یک رأی دارند و می توانند از آن برای فرستادن افرادی به ترکیب اصلی شورای شهر استفاده کنند.

متأسفانه متغیرهایی در انتخاب افراد برای ترکیب شورای شهر از نظر مردم تعیین کننده به نظر می رسند که در آینده سیاسی و اجتماعی شهر و کشور کمترین تأثیرگذاری را دارند.

یکی از این متغیرها نقش پررنگ و لعاب قوم و طایفه گری در انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب افراد برای عضویت در آن هاست.

چنانچه اگر داوطلبان احتمالی شورای اسلامی شهر افرادی متخصص و متعهد نباشند و با این فرض که حتی برای قوم و قبیله و طایفه خود نیز مفید فایده نخواهند بود با این حال متأسفانه چون اکثر مردم فکر می کنند تمام قدرت شان قبل از رأی دادن است سعی می کنند به انحای گوناگون نیاز افراد داوطلب به خودشان را به آن ها بفهمانند.

به همین دلیل برخی افراد که از مدت ها پیش قصد نامزدی برای انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند از یکی دو سال قبل از انتخابات فعالیت گسترده خود را آغاز می کنند، خانه به خانه به همشهریان خود سر می زنند، در مراسم ختم و شادی آن ها حضور می یابند و به روش های متفاوت برای بدست آوردن آرای مردم خود را به آن ها معرفی می کنند.

البته این بستر اجتماعی موجود در جامعه است که فرد به جای انتخاب افرادی با سوابق علمی، اجرایی و سیاسی تأثیرگذار به دنبال شخصی است که برای گرفتن رأی به هر دری می زند.

این نگرش تا آنجا پیش رفته است که باعث می شود افراد شایسته کمتری ترجیح و به عبارتی به خود جرأت دهند که پای در چنین معرکه ای بگذارند و خود را در معرض آزمون قرار دهند.

پس عطای حضور در شورای اسلامی شهر را به لقایش می بخشند.

با این چرخه معیوبی که برای انتخابات پارلمان شهری ایجاد شده پرواضح و مبرهن است که شورای شهر از ترکیب تأثیرگذار و تعیین کننده خود در روند توسعه شهر محروم بماند.

با توجه به آخرین آمار اعلامی فرماندار شهرستان بناب ۶۹ نفر در حوزه شهری بناب برای ورود به ترکیب پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بناب ثبت نام کرده اند که در این بین و در کنار افراد شایسته شاهد نام نویسی برخی اعضای تعلیقی شورای اسلامی شهر بناب نیز هستیم و این در حالی است که مسئول هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان آذربایجان شرقی در اظهارات اخیر خود از افراد تعلیقی شوراهای اسلامی شهر و روستا خواسته بود که از ثبت نام اجتناب کنند.

بنا بر این امیدواریم این افراد تا قبل از بررسی صلاحیت ها از نامزدی انصراف دهند زیرا مردم قطعاً با انتخاب افراد اصلح و شایسته برای شورای شهر این افراد را در صورت عبور احتمالی از فیلترهای قانونی نیز با دستان خود کنار خواهند زد.

به هر حال انتظار می رود اهالی شریف و متدین بناب افرادی را برای عضویت در شورای هفت نفره اسلامی شهر بناب انتخاب کنند که این افراد مایه افتخار موکلان خود باشند نه باعث شرمساری همشهریان خود و این میسر نخواهد بود مگر اینکه مردم برای رأی دادن به سوابق نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر با دقت توجه کنند و افرادی را برگزینند که پیشینه قوی در امور اجرایی و مدیریتی داشته اند.

افرادی که منافع ملی را قربانی منافع مادی فردی نمی کنند و از نظر مالی سابقه شفافی را دارا بوده اند.

مهم تر از آن نیز اینکه نامزدها برای به دست آوردن رأی راه درست و سالم را برگزینند که اگر چنین شود می توان به شورایی کارآمد و با کفایت لازم امید داشت وگرنه در به همان پاشنه خواهد چرخید.

جاوید بنابیان .