انتشار کتاب «احمد آباد منظومه سی» توسط کم سن و سال ترین نویسنده بنابی

توسط کم سن و سال ترین نویسنده بنابی کتاب «احمد آباد منظومه سی» منتشر شد.

به گزارش بناب نیوز، مرتضی رحیم پور با اشاره به موضوع کتاب «احمد آباد منظومه سی»، اظهار داشت: این کتاب به سان موضوع حیدر بابایا سلام استاد شهریار است که بنده در فراق روستای خود از خاطرات و زیبایی ها و بزرگان در مدت یک سال این کتاب را به پایان رساندم.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سبک شعر کتاب «احمد آباد منظومه سی»، افزود: موضوع کتاب نظیره گویی در قالب (بشلیک) که شعری کلاسیک است که در ۷۰ بند و کل کتاب ۸۰ صفحه هست.

نویسنده کتاب «احمد آباد منظومه سی» خاطرنشان کرد: این کتاب با موضوع شعر ترکی آذربایجانی و با مقدمه خانم پریسا داداشپور و با طراحی احمد صمد پور در انتشارات پارلاق قلم چاپ و منتشر شده است.

گفتنی است مرتضی رحیم پور در ۲۵ فروردین ۱۳۷۹ در شهرستان بناب چشم به جهان گشود و درشش سالگی تحصیلات را شروع کرد.

او از همان کودکی به حفظ اشعار گوناگون علاقه فراوان داشت.

در تحصیلات راهنمایی با کمک دبیران ادبیاتش حس شعری خود را به کاغذ منتقل کرد و اولین اشعارش را سرود و با گذشت زمان با چشم گشودن در جامعه شعری شهر در این عرصه به تجربه اش افزود و با استادانی گرانبها دیدار کرد که (کریمی مراغه ای، ثالث بنابی، یالچین سهند و بهرام سورگون) از آن جمله بودند.

مرتضی با همین روند پیش رفته و مینوشت تا در سال ۹۵ با کمک بهرام سورگون کتابش را در زمینه روستای پدری اش با عنوان احمد آباد منظومه سی به چاپ رساند.

او با همین ذوق و شوقی که دارد باز هم فکر آفرینش و خلق آثار مهم و گرانبها را در سر دارد.

مهر .