انتخاب هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان بناب به عنوان هیئت برتر استان در سال ۹۵

به گزارش بناب نیوز، بنابر اعلام هیئت کونگ فو و هنر های رزمی آذربایجان شرقی، پس از بررسی عملکرد هیئت های شهرستانها و طبق جدول شاخصهای ارزیابی در مجموع هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی بناب بعنوان هیئت برتر در سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید.