به گزارش بناب نیوز، مسابقات استانی جودو روزجمعه ۲۵ فروردین ماه ۹6 در  خانه جودو شهرستان تبریز برگزار گردید و جودو کاران بنابی در پایان مسابقات موفق به کسب عناوین زیر گردیدند: عرفان ولی وند مقام اول نوجوانان در وزن ۹۰ کیلو امین صفری مقام دوم نونهالان در وزن ۶۰ کیلو رضا غفار زاده مقام دوم جوانان در وزن ۷۳ کیلو روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بناب.