میدان های«دواب» از محل های اصلی شیوع بیماری «تب برفکی» است

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب اعلام کرد: میدان های «دواب» از محل های اصلی شیوع بیماری «تب برفکی» است.

به گزارش بناب نیوز، عبدالرضا حنیفی در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی بناب با بیان این مطلب افزود: شهرداری کارهای خوبی را در مجموعه میدان دواب انجام داده ولی در حوزه دامپزشکی کاری صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: با اعتبارات قطره چکانی کارها در این میدان پیشرفت نمی کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب سپس با بیان اینکه در میدان دواب برای کباب پزان غرفه احداث شده ولی از لحاظ دامپزشکی کار خاصی صورت نگرفته است؛ تصریح کرد: شهرداری بایستی در خصوص احداث جایگاه نگهداری دام و حصارکشی محوطه قدم های لازم را بردارد.

دکتر حنیفی در ادامه با اشاره به اینکه میدان های دواب از محل های شیوع بیماری«تب برفکی» است؛ اذعان کرد: از لحاظ دامپزشکی هیچ کاری که مورد تأیید دامپزشکی باشد، صورت نگرفته است.

مهر .