خداحافظی شاهین حاج بابایی از دنیای داوری

داور با سابقه فوتبال ایران آخرین قضاوت خود را در دیدار پرسپولیس و پدیده انجام می‌دهد.

به گزارش بناب نیوز، شاهین حاج‌بابایی که جزو داوران تحصیل کرده کرده فوتبال ایران است تصمیم گرفت امروز در سن ۴۵ سالگی از امر قضاوت خداحافظی کند و آخرین داوری خود را در بازی امروز پرسپولیس و پدیده انجام دهد.

شاهین حاج بابایی قضاوت را از سال ۷۸ شروع کرده و از سال ۸۲ در لیگ برتر مشغول به فعالیت شده که تصمیم گرفته پس از ۱۴ سال حضور در سطح اول فوتبال ایران آن را کنار بگذارد.

افق نیوز.