ساماندهی چاه های غیر مجاز در شهرستان بناب

چاههای غیر مجاز شهرستان بناب ساماندهی می شوند.

به گزارش بناب نیوز، فرماندار بناب در جلسه شورای حفاظت از منابع آب بناب با اشاره اینکه 4770 چاه غیر مجاز در این شهرستان وجود دارد از ساندهی 2010 مورد از این چاهها که قبلاً در سامانه وزارت نیرو ثبت نام کرده اند خبرداد و گفت:در شهرستان بناب 3143 چاه مجاز وجود دارد.

فرج اللهی افزود : این چاهها در صورت واقع نشدن در حریم چاههای مجاز ، داشتن کنتور هوشمند و منفی نبودن میزان آب در دشت مربوطه پروانه موقت دریافت می کنند.

وی افزود : سال گذشته 160 چاه غیر مجاز پر و مسدود گردید و مالکان 43 چاه به مراجع قضایی معرفی و از حفر 40 چاه غیر مجاز نیز ممانعت بعمل آمد.

فرماندار بناب خاطر نشان کرد : از بابت مسدود نمودن چاههای غیر مجازبیش از یک میلیون و ششصد هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده و همچنین با اجرای طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهد افزایش یک متری آب چاهها در مناطق مختلف شهرستان می باشیم.

فرج اللهی از حفر چاه در اراضی ملی این شهرستان انتقاد کرد و گفت : متاسفانه افراد سود جود در اراضی ملی اقدام به حفر چاه نمود ه اند که سالانه مقادیر زیادی از آب زیر زمینی را به هدر می دهند .

وی از اداره منابع طبیعی شهرستان خواست سریعاً نسبت به شناسایی این قبیل چاهها اقدام و در اسرع وقت با دستور قضایی چاههای حفر شده را مسدود نماید.

فرماندار بناب با اشاره به اینکه در مسیر اغلب رودخانه های بناب ساخت و ساز صورت گرفته یا توسط کشاورزان به باغات تبدیل شده اند بر شناسائی موانع موجود در مسیر رودخانه های شهرستان تاکید کرد.

فرج اللهی افزود: مسیر و حریم بستر کلیه رودخانه های شهرستان باید از وجود ساختمانها و باغات پاکسازی و با افرادی که از این موضوع ممانعت کنند برخورد قضای صورت گیرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته مبلغ 2 میلیارد ریال برای لای روبی انهار شهرستان هزینه شده و پاکسازی رودخانه ها در سال جاری نیز در اولویت کاری امور آب قرار خواهد گرفت.

فرماندار بناب از شهرداری و دهیاران خواست از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در کنار رودخانه ها خوددداری کنند .

باشگاه خبرنگاران جوان.