اعلام اسامی تایید شدگان نهایی کاندیداهای شورای شهر بناب

اسامی تایید شدگان نهایی کاندیداهای شورای شهر بناب ازسوی هیئت نظارت استان اعلام شد.

به گزارش بناب نیوز، این اسامی به شرح زیر می باشد: آقایان ؛ محسن رحیمیان / عباس ممقانی بناب / سهراب وکیلی بناب / جواد نظام پرست بناب / یحیی کریم داداشی / عبداله زارع پور / محمد جباردخت بنابی / وحید خیراللهی بناب / جلال اسدالهیان / بهزاد حسینی فرد / نادرکشاورزی بناب / احد شاکری بناب / مختار رضاقلی فام / بهمن حدادی بناب / سعید خیراللهی / محمدرضا علی اصغری / سعید موتابی / صابر صمدی قره پاپاق / سیاوش جدی / قربانعلی مسلم / حمید بارانی بناب / حسین شاهین فر / علی قانعی / بهزاد نعمتی / علی پورجعفر / علی دادمهر / عزیز هدایتی خوشه مهر / ابراهیم صلاحی چهاربرج / سیاوش جهانی دیزج / سید رضا حسینی / علی رضا افشاری بناب / پیمان امجدی چلیک / فرید فخری / حسن اسماعیل زاده / محمد جعفری / علی سلیم زاده / محمدعلی حیدریان / عیسی اکبرپور بناب / صادق محمد صادقی / محمد غلامحسین فام / جواد کرمی بناب / مجید نظامی / پرویز کشاورزی / ناصر لطفعلی نجد / سعید مدبر قره قوزلو / محمدباقر ولائی️ و خانمها ؛ فاطمه خیری بناب / فریبا جدیدی بناب / طاهره اسماعیلی / لیلا قربان وند / زیبا شاه آبادی / فریبا مصدق زوارق / شیرین خیری بالکانلو.