آغاز صادرات محصولات فولادي مجتمع فولاد صنعت بناب به عراق در سال 1396

نخستین محموله صادراتی مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهين بناب) در سال 1396 به كشور عراق انجام شد.

به گزارش بناب نیوز، نخستين مرحله صادرات محصولات فولادي اين مجتمع به كشور عراق در سال 1396، از روز شنبه 30 ارديبهشت با ارسال 8 محموله از مرز تمرچين آغاز شد كه در راستاي اقدامات انجام شده براي صادرات انجام مي شود.

روابط عمومي مجتمع فولاد صنعت بناب.