بنابیها متقاضی 41% کل تسهیلات استان برای خود اشتغالی هستند

فرماندار بناب از ثبت نام 10 طرح پشتیبان و 304 طرح انفرادی برای اخذ تسهیلات خود اشتغالی در سال جاری خبر داد.

به گزارش بناب نیوز، ولی اله فرج الهی افزود : برای این منظور 21میلیارد ريال اعتبار نیاز است در حالی که کل اعتبارات خود اشتغالی استان 50 میلیارد ریال می باشد که تسهیلات درخواستی بنابیها 41 درصد کلا اعتبار استان است.

وی با اشاره به اینکه در سال 96 برای شهرستان بناب 3050 شغل جدید تعهد شده است گفت: در 2 ماه گذشته برای 363 نفر شغل ایجاد و در سامانه رصد ثبت گردیده است که مرکز فنی و حرفه ای با 108 شغل جدید نسبت به سایر ادارات پیشتاز می باشد.

فرماندار بناب سود تسهیلات خود اشتغالی را 4 درصد اعلام کرد و افزود : اولویت پرداخت تسهیلات خود اشتغالی با طرح های پشتیبان بوده و در صورت باقی ماندن اعتبار طرح های انفرادی نیز مشمول دریافت تسهیلات خواهند بود .

ولی اله فرج الهی با تاکید بر نظارت کامل بر نحوه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی گفت : متاسفانه در برخی موارد وام گیرندگان تسهیلات را در مشاغل غیر مصوب هزینه می کنند که این موضوع ظلم در حق سایر متقاضیان بوده و از نظر شرعی نیز ایراد دارد .

وی افزود : در حال حاضر مجوز استخدام در ادارات دولتی صادر نشده و برای ایجاد شغل پایدار برای جوانان توسط بخش خصوصی اقدام شود.

فرماندار بناب با اشاره به جو سازی برخی از رسانه ها مبنی بر اینکه شغل وجود دارد ولی دولت ایجاد اشتغال نمی کند گفت: ایجاد اشتغال پایدار منوط به ایجاد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی است و باید در این زمینه امنیت سرمایه گذاران نیز تامین شود .

فرج الهی همچنین مدیران ادارات را از هر گونه آمار سازی در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده بر حذر داشت و افزود : در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال هیچ کس حق آمار سازی ندارد و به هیچ وجه نباید افرادی که پروانه کسب از مجامع امور صنفی دریافت می کنند در لیست اشتغال سامانه رصد قرار گیرد.

خبرنگار بناب / پورملا اقدم.