فرماندار بناب: والدین در برابر گرایش کودکان به رشته های فنی و حرفه ای مانع نشوند

فرماندار بناب والدین در برابر گرایش کودکان به رشته های فنی و حرفه ای مانع نشوند.

به گزارش بناب نیوز، فرماندار بناب در نشست شورای هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای شهرستان بناب با اشاره به اینکه رویکرد جدیدی در بحث مهارت آموزی برای ایجاد اشتغال در سال ۹۶ در استان آذربایجان شرقی شروع شده است؛ گفت: استفاده از تمام امکانات و ظرفیت شهرستان ضروری است.

ولی الله فرج اللهی با بیان اینکه پایین بودن مهارت یکی از موانع در ایجاد اشتغال است؛ افزود: والدین مانع گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای هستند که رویه غلطی است و در صورت ادامه همین روند در آینده در بحث اشتغال با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی سپس با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های شهرستان در بحث صنعت و اشتغال خاطرنشان کرد: شهرستان بناب سال گذشته رتبه اول استان را در جذب نیرو و ایجاد اشتغال به خود اختصاص دادکه بایستی اذعان کرد این شهرستان در این زمینه مظلوم واقع شد و از مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داشتیم اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت می گرفت.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب تصریح کرد: دولت طرح هایی را برای سال ۹۶ در نظر گرفته است که امیدواریم با حمایت سیاست های استانی و کشوری بتوانیم در جهت استفاده از ظرفیت های موجود به دغدغه های مقام معظم رهبری و هیأت دولت در زمینه اشتغال پاسخگو باشیم.

مهر.