روز جمعه 10 آذر ماه 91 ساعت 7:30 صبح همایش پیاده روی به همت اداره برق شهرستان بناب با شرکت خانواده های کارکنان امور برق و جمعی از مسئولین ادارات برگزار شد .

پیاده روی از مقابل اداره برق شهرستان بناب شروع و تا سالن ورزشی شهید بهشتی واقع در بلوار لاله ادامه یافت در پایان جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد روابط عمومی ورزش و جوانان بناب .