حضور شهردار بناب و معاونت های شهرداری در مسجد شهید زارع اکرم

نادر داوودی شهردار بناب به همراه معاونت های این شهرداری شامگاه روز دوشنبه 29 خرداد ماه در محل مسجد شهید زارع اکرم پشت هتل لاله حضور یافته و از نزدیک به بررسی مشکلات و مسائل مربوط به این محل پرداخت.

به گزارش بناب نیوز، در این جلسه که با دعوت اهالی ترتیب یافته بود مسائل مربوط به پارک تک باغ ، مشکل ورودی محل از مسیر هتل لاله، مشکل تجمع آب در جوب موجود در محله و پاره ای مشکلات دیگر از طرف دعوت کنندگان مطرح و توضیحات لازم جهت رفع مسائل مربوطه توسط هریک از معاونت های حاضر در جلسه ارائه گردید.