بناب شدیداً با کمبود فضای ورزشی مواجه است / بیشتر سالن های ورزشی به جای شهر در روستاها ایجاد شده است

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب با بیان اینکه در بناب بیشتر سالن های ورزشی به جای شهر در روستاها ایجاد شده است، گفت: هم اکنون شهر بناب شدیداً با کمبود فضای ورزشی مواجه بوده و لازم است نسبت به افزایش سالن های غیرتوپی اقدام شود.

به گزارش بناب نیوز، سید مجید یزدانی در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب با بیان اینکه هم اکنون از 100 درصد ظرفیت سالن‌های ورزشی برای ورزش استفاده می‌شود؛ اظهار داشت: در بناب بیشتر سالن‌های ورزشی به جای شهر در روستاها ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون شهر بناب شدیداً با کمبود فضای ورزشی مواجه بوده و لازم است نسبت به افزایش سالن‌های غیرتوپی اقدام شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب به فعالیت 30 باشگاه خصوصی در سطح شهرستان اشاره و اظهار کرد: برای مثال در باشگاه ورزشی شهرداری بناب حدود 700 ورزشکار فعالیت می‌کنند و اگر نظیر این سالن‌ها در پنج نقطه شهر احداث می‌شد قطعاً خیل زیادی از جمعیت شهری بناب را جذب این سالن‌های ورزشی می‌کرد.

فارس .