کسب عناوین قهرمانی در مسابقات MMA قهرمانی استان توسط تیم بناب

به گزارش بناب نیوز، در چهار مسابقات MMA قهرمانی استان که در میانه برگزار شد تیم شهرستان بناب با کسب مدال های رنگارنگ شایستگی خود را در این رشته نشان داد.

عناوینی که توسط ورزشکاران تیم شهرستان بناب کسب شده عبارتند از:

مسعود اسرافیلی مقام اول ۸۰ کیلوگرم

رسول گل محمدی مقام اول ۶۲ کیلو گرم

پدرام ذاکری مقام سوم ۶۶- کیلوگرم

مهدی حقیقت دوست مقام سوم ۶۶+ کیلوگرم