تنیسور جوان بنابی در جمع 16 تنیسور برتر ایران
به گزارش بناب نیوز، امیر رضا گنیلی تنیسور بنابی، به جمع 16 نفر برتر تنیس روی میز نوجوانان ایران راه یافت.