دعوت از داور بنابی کیروگی جهت قضاوت مسابقات استانی
به گزارش بناب نیوز، از میرمحمد حاج میرآقا داور بنابی و درجه یک کیروگی جهت قضاوت در مسابقات کیروگی خردسالان پسر استان دعوت بعمل آمد.